1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. การเปลี่ยนแปลงของผู้ชาย เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

การเปลี่ยนแปลงของผู้ชาย เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 19 ธ.ค. 2019

การเปลี่ยนแปลงของผู้ชาย เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

เมื่อเด็กผู้ชายเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น ร่างกายของเขาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง
 
 
Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์