1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. คำถามคาใจเรื่องงูสวัด

คำถามคาใจเรื่องงูสวัด

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 20 ธ.ค. 2019

คำถามคาใจเรื่องงูสวัด

ความเชื่อที่ว่า "หากเป็นงูสวัดแล้วถ้าพันรอบตัว จะเสียชีวิต" ความเชื่อนี้จริงอยู่หรือไม่ หาคำตอบพร้อมกับคำถามที่คาใจเกี่ยวกับ งูสวัด
 
 
Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า