1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. สวัสดิการสำหรับ “แม่วัยรุ่น”

สวัสดิการสำหรับ “แม่วัยรุ่น”

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 27 ก.ย. 2016

สวัสดิการสำหรับ “แม่วัยรุ่น”

ต้นแบบระบบดูแลแม่วัยเรียน แนวทางจากนิวเจอร์ซี นักเศรษฐศาสตร์ชี้ ช่วยพ่อแม่วัยรุ่นเรียนต่อเป็นการลงทุนคุ้มค่าเพื่ออนาคตชาติ พร้อมพูดคุยกับ ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สถานการณ์และข้อเสนอแนะสำหรับแม่วัยรุ่นไทย