1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. ออกกำลังกายหนักสั้น ๆ ดีกว่าแบบปานกลางแต่นานจริงหรือไม่

ออกกำลังกายหนักสั้น ๆ ดีกว่าแบบปานกลางแต่นานจริงหรือไม่

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 7 ม.ค. 2020

ออกกำลังกายหนักสั้น ๆ ดีกว่าแบบปานกลางแต่นานจริงหรือไม่

ความเชื่อที่ว่า ออกกำลังกายหนัก ๆ ที่ใช้เวลาไม่นาน ดีกว่าการออกกำลังกายระดับปานกลางที่ใช้เวลานาน ในทางการแพทย์แล้ว ความเชื่อนี้เป็นจริงหรือไม่
 
 
Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : ดร.นพ.จตุพล คงถาวรสกุล